Az utolsó kettő

Sepsiszentgyörgyről a nagy melegben Antal Árpád parlamenti képviselő és Gazda Zoltán, a sepsiszéki MPSZ elnöke kísérte el a csapatot Oltszemig. Málnásfalu határában egy lelkes csapat kitartóan várt ránk több mint két órát. Kürtőskaláccsal, hideg ásványvízzel kínáltak, és bátorítottak, mint oly sokan az elmúlt tíz napban. várta a csapatot. A Hatod-tetőn egy másik csapat várt ránk, akik Bardóc-Miklósvárszék és a Székely Nemzeti Tanács képviseletében jöttek elénk és Bibarcfalváig, majd másnap a megyehatárig kísértek. A tetőről lefelé még nem értük el Nagybacon határát, és elkapott egy jó nyáresti zápor. Ez volt a harmadik, s egyben az utolsó alkalom, hogy elázott a csapat. Bibarcfalván három székelyruhás kisgyermek köszöntött, akik hétfő reggel elkísértek Barótig. Szállásunk, vacsoránk bibarcfalvi családoknál volt, akik nagy szeretettel fogadtak.
Másnap, reggeli után egy rövid és könnyű szakaszon, többfős helyi kísérettel érkeztünk meg Barótra. Első megállónk a református egyházközségnél volt. Krizbai Imre lelkész az érdeklődő barótiakkal együtt behívott az újonnan felavatott szép templomba. Itt áldást kaptunk tőle, majd rövid beszélgetés és kávézás után a városházára mentünk., ahol a polgármester fogadott. Olaszteleken a református lelkészhez tértünk be egy rövid időre. Vargyas határában népes küldöttség fogadott, köztük a polgármester és a helybeli Székely Nemzeti Tanács, valamint az unitárius ifjúsági egylet tagjai. A művelődési otthonban ebédeltünk, majd a vargyasiak továbbkísértek bennünket a megye határáig, ahol rövid köszönés és fényképeződés után mi tovább folytattuk utunkat.
Oklándon megtekintettük a gyönyörű kazettás mennyezettel ellátott unitárius templomot, majd a polgármesterrel találkoztunk, a falu határában levő panzióban pedig kürtőskalács, ásványvíz, kávé stb. várta a csapatot. Homoródkarácsonyfalván az unitárius lelkész néhány helybeli lakossal a falu központjában fogadott.
Kora este már Homoródalmásra érkeztünk. Volt időnk bejárni a falut, és végighordozni érkezésünk hírét, jövetelünk célját. Vacsora után a kántori lak udvarán tűz mellett énekelgettünk, majd a már jól bejáratott viccmondással fokozódott a hangulat. Ennek ellenére mégiscsak érződött, hogy immár kilencedik napja úton vagyunk, és aránylag korán lepihent a társaság.
Ma reggel Almáson a polgármester és az unitárius lelkész fogadta hivatalosan is a csapatot, majd a jelképes ajándék átnyújtása után indultunk Székelyudvarhelyre. Közben újabb személyek csatlakoztak a bicikliző csapathoz Székelyudvarhelyről is. A kövestetőn nehézkes volt kimenni, de a már jól beedzett biciklizők a nemrég lezajlott kiértékelőn nem is panaszkodtak a terep miatt.
Homoródszentmártonban az unitárius és a református lelkész fogadott. A polgármesterrel korábban Almáson már kezet fogtunk, így itt egy megbízott képviselő köszöntött minket. Útunkat Udvarhelyig még kétszer tarkította egy-egy megálló, miután és miközben kiértünk a kénosi tetőre. Székelyudvarhelyhez közeledve a sajtó képviselői is megjelentek, s velünk tartva filmezték a csapatot, illetve tekerték a biciklit.
A város központját és forgalmasabb pontjait érintve a biciklitúrás csapat a városháza előtti parkban találkozott a polgármesterrel. Ezt követően sajtótájékoztatót tartottunk, majd a polgármesteri hivatal állófogadásán vettünk részt.
Az út során összegyűjtött tárgyakból a Patkóban térképet rajzoltunk ki a bejárt útvonalról. Nemrég járt le a záró kiértékelő. A csapat semmit sem veszített lelkesedéséből. Ritka jó társaság kovácsolódott össze az elmúlt tíz napban. Még frissek az élmények, és ezért is szorítkozom ezúttal inkább a konkrét események ismertetésére. A biciklitúra előzetes értékeléseink szerint elérte azt a célját, miszerint ráerősíteni kívánt a székelyföldi társadalom autonómia iránti igényére. Egyszerű, civil ifjúsági kezdeményezés volt. A mi eszközeinkkel kívántuk hirdetni, hogy igenis, mielőbb tenni kell azért, hogy az erdélyi magyaroknak megfelelő autonómiájuk legyen!
Egyelőre még itt van a csapat együtt, Székelyudvarhelyen. Újabb terveket szövögetünk, s a frissen alakult baráti szálakat erősítjük.
E helyen még visszatérünk újabb értékelésekkel, fényképekkel. Bár a túra fizikai ideje lejárt, a munka folytatódik.

Krisztina

120 válasz: “Az utolsó kettő”

 1. Melia

  Great cmoomn sense here. Wish I’d thought of that.

 2. Heidi

  Thanks alot - your answer solved all my problems after several days srutgglnig

 3. rnrgvszmslo

  J9SMut bzvhtgqcfkcv

 4. uuuwrnnkyqt

  2ZcSEx iujypoujfxhl

 5. Kacy

  Supiirsrng to think of something like that

 6. life insurance no physical

  Szép!Különösen a középső tetszik.Ismerek egy fotót az 50 éves a Mecseki Fotósklub könyvből.A fotó címe "Gilice". Egy gólya anya visz ennivalót a kicsiknek, s a fotó a fészekre landolás pillanatát örökíti meg. Így mozgásban, ahogy a Te fotódon látható.Nyáron próbálkoztam én is egy ilyen pillanatot elkapni Baróton. Nem sikerült. S az anya ahogy látta az ólálkodásomat a fészek körül, nem repült el többé táplálékért. Nekem tök jól működik , Budapesten tevékenykedő vállalkozónak hirdetek, 90 km körzetben , a hirdetések is csak ott jelennek meg, érdemes használni, mert a kampány elején “sok” pénz ment el pl. soproni kattintásra, aminek semmi értelme.Célzottan kell hirdetni , sztem ha csak egy bizonyos területem nűködik a vállalkozás, főleg ha több száz is van belőle országos szinten.

 7. free life insurance quotes

  Szia Tomi!Az észrevétel teljesen jogos. A jövőben minden változás ki fog kerülni, minden nyelven. Ebben az esetben mivel sürgős volt a változás bejelentése ezért egyelőre csak angolul és spanyolul jelent meg. Ennek ellenére természetesen ez a változás például azon magyar hirdetőket is érinti akik a kérdéses országokat célozzák meg hirdetéseikkel! Szia Tomi!Az észrevétel teljesen jogos. A jövőben minden változás ki fog kerülni, minden nyelven. Ebben az esetben mivel sürgős volt a változás bejelentése ezért egyelőre csak angolul és spanyolul jelent meg. Ennek ellenére természetesen ez a változás például azon magyar hirdetőket is érinti akik a kérdéses országokat célozzák meg hirdetéseikkel!

 8. Gianmarco

  Sze9p!Kfclf6nf6sen a kf6ze9pső tetszik.Ismerek egy fotf3t az 50 e9ves a Mecseki Fotf3sklub kf6nyvből.A fotf3 cedme “Gilice”. Egy gf3lya anya visz eniavnlf3t a kicsiknek, s a fotf3 a fe9szekre landole1s pillanate1t f6rf6kedti meg. cdgy mozge1sban, ahogy a Te fotf3don le1thatf3.Nye1ron prf3be1lkoztam e9n is egy ilyen pillanatot elkapni Barf3ton. Nem sikerfclt. S az anya ahogy le1tta az f3le1lkode1somat a fe9szek kf6rfcl, nem repfclt el tf6bbe9 te1ple1le9ke9rt.

 9. auto quotes for insurance

  What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 10. affordable life insurance

  Thanks for helping me to see things in a different light.

 11. car insurance qoutes

  That’s a slick answer to a challenging question

 12. affordable health insurance

  I bow down humbly in the presence of such greatness.

 13. cialis

  It’s much easier to understand when you put it that way!

 14. buy prednisone pills online

  That insight would have saved us a lot of effort early on.

 15. cialis viaga

  Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!”

 16. cialis sales on line

  THX that’s a great answer!

 17. cialis

  The ability to think like that shows you’re an expert

 18. here

  Thank you so much for this article, it saved me time!

 19. discount cialis

  I\’m impressed! You\’ve managed the almost impossible.

 20. cialis purchase on line

  This article keeps it real, no doubt.

 21. accutane photo

  That kind of thinking shows you’re an expert

 22. purchase of ciallis

  That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 23. medicare supplement insurance companies

  Good to see a talent at work. I can’t match that.

 24. Search cheapcarinsurance

  I wanted to spend a minute to thank you for this.

 25. online casino

  I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 26. online life insurance buy

  Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 27. health insurance

  Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 28. car insurance quotes

  I found myself nodding my noggin all the way through.

 29. online casino

  It’s great to find an expert who can explain things so well

 30. car insurance in florida

  No more s***. All posts of this quality from now on

 31. casino games

  That hits the target perfectly. Thanks!

 32. cheap car insurence

  It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 33. affordable car insurance

  This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

 34. online casino

  An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 35. auto insurance quotes nj Philadelphia

  I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

 36. cheap health insurance

  Ho ho, who woulda thunk it, right?

 37. cheapest car insurance rates

  I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 38. cheap auto insurance

  Thank you so much for this article, it saved me time!

 39. cialis

  You keep it up now, understand? Really good to know.

 40. auto iinsurance

  This is just the perfect answer for all forum members

 41. life insurance companies

  I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 42. ihealth insurance online quote

  Intelligence and simplicity - easy to understand how you think.

 43. order discounted propecia online

  Thanks for starting the ball rolling with this insight.

 44. car insurance quotes

  I’m really into it, thanks for this great stuff!

 45. auto insurance quotes

  I see, I suppose that would have to be the case.

 46. term life insurance quotes

  Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 47. online poker

  I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

 48. term life insurance rates

  Heck yeah bay-bee keep them coming!

 49. buy discount levitra online pharmacy

  That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 50. http://www.guidetoonlinecolleges.net/

  That’s a wise answer to a tricky question

 51. cheap auto insurance quotes las vegas

  That takes us up to the next level. Great posting.

 52. cheap auto insurance las vegas

  There are no words to describe how bodacious this is.

 53. viara and cialis

  That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

 54. line car insurance quotes on

  Thinking like that is really amazing

 55. nj auto insurance quotes

  Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 56. auto insurance quotes

  I went to tons of links before this, what was I thinking?

 57. cheap insurance 6 month nj

  Alright alright alright that’s exactly what I needed!

 58. buy viagra online no prescription

  Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

 59. new car insurance for

  What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 60. buy cialis

  You have the monopoly on useful information-aren’t monopolies illegal? ;)

 61. nj auto insurance quotes

  There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 62. no exam life insurance

  Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 63. cheap Auto Insurance Quotes in all states

  You’ve really helped me understand the issues. Thanks.

 64. best business insurance quotes

  That hits the target perfectly. Thanks!

 65. Viagra piller

  You got to push it-this essential info that is!

 66. aaa car insurance

  Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 67. market forex trading

  You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

 68. www.cheapinsuronline.com

  A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 69. payday loans

  fponvlk payday loans

 70. cheap health insurance

  What a great resource this text is.

 71. nj auto insurance quotes

  Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.

 72. auto insurance rates

  Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 73. buy vigra

  That’s a subtle way of thinking about it.

 74. online payday loans

  qdglim online payday loans

 75. payday advance

  aigodu payday advance

 76. ugg boots

  MIT » Blog Archive » Az utolsó kettő

 77. get a loan today

  byrvyynn get a loan today

 78. everest cash advance

  xdtkpzsw everest cash advance

 79. money mutual

  fkdazif money mutual

 80. apply for guaranteed loans

  aayjoq apply for guaranteed loans

 81. money mutual

  pfvdpd money mutual

 82. payday loans

  efkift payday loans

 83. payday loans

  coyminq payday loans

 84. quick quid

  pvwhrmo quick quid

 85. mobile loans

  sjrjttk mobile loans

 86. payday loans

  bkmcok payday loans

 87. payday loans

  jxbalh payday loans

 88. payday loans

  wbsdhu payday loans

 89. payday loan

  ovywrcv payday loan

 90. order viagra

  leuoil order viagra

 91. payday loans

  tctnqy payday loans

 92. payday loans

  uxttau payday loans

 93. payday loans

  gnpuvor payday loans

 94. cheap viagra

  noolayyr cheap viagra

 95. payday uk

  daglxjts payday uk

 96. viagra

  mbpcymq viagra

 97. ylriiimb

  urdjjemr

 98. hello

  aipuiyzy uzozcp

 99. viagra

  ynoigx viagra

 100. payday loans

  alhqpc payday loans

 101. payday loans

  jnmcmdwj payday loans

 102. payday loans

  kmkhputs payday loans

 103. cialis

  nmoaucpt cialis

 104. pay day loans

  gnqsdso pay day loans

 105. viagra

  oztsdh viagra

 106. buy viagra

  bvktmf buy viagra

 107. payday loans

  ohlfkwnj payday loans

 108. payday loans

  vgpbsvn payday loans

 109. cheap viagra

  qwbmqy cheap viagra

 110. payday loans

  wyxwlfng payday loans

 111. no teletrack payday loans

  ljwzhp no teletrack payday loans

 112. generic cialis online

  iydmaur generic cialis online

 113. no credit check payday loans

  ccqywj no credit check payday loans

 114. payday loans

  bccvad payday loans

 115. instant online payday loans

  kgeeky instant online payday loans

 116. payday loans

  cknwclal payday loans

 117. vicilavi

  swrfcq

 118. hello

  qlwknb lysowcc

 119. payday loans

  ycldmun payday loans

 120. fotbollströjor barn

  If you desire to grow your familiarity only keep visiting this site and be
  updated with the latest gossip posted here.

  fotbollströjor barn

Válasz