5 kérdés, 135 válasz

5 KÉRDÉS ÉS 135 VÁLASZ A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIÁRÓL

A MIT biciklis körútján feltett kérdések értékelése

Több mint egy hete véget ért a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) biciklis körútja az autonómiáért. A Tekerj rá! jelszóval elindított körút során 5 kérdést tettünk fel az érintett települések lakóinak, előljáróinak. A feltett kérdésekre 135-en válaszoltak. A válaszadókat 81 településről, teljesen véletlenszerűen választottuk ki. A kérdések teljesen nyitottak voltak, megadott válaszlehetőségek nélkül, az alábbiak szerint:
1. Ha holnaptól Székelyföldön területi autonómia lenne, akkor:
a.) Ön szerint hol lenne a főváros?
b.) Ön kiket látna szívesen a vezető testületben?
2. Milyen akciókra van szükség az autonómia kivívásához?
3. Ön szerint hány év múlva lesz területi autonómia Székelyföldön?
4. Ön hogyan győzné meg a székelyföldi román közösséget az autonómia szükségességéről?
5. Mit tett Ön eddig az autonómia megvalósításáért?

1. Hol lenne a főváros?

Az első kérdésre válaszként a megkérdezettek 62,2%-a, azaz 84 személy Székelyudvarhelyet nevezte meg. Második helyen áll Csíkszereda 14,8%-kal (20 személy választása). Ezt követi 18 jelöléssel Marosvásárhely (13,3%). Sepsiszentgyörgy csupán 7 ember szerint lehetne a majdani főváros (5%), míg 6 személy, azaz 4,4% Kolozsvárt jegyezte be. A fennmaradó 2% megoszlik a Barót és Kézdivásárhely között (hogy mindenért ne kelljen Sepsiszentgyörgyre menni – indoklással), illetve valaki szerint népszavazás döntheti ezt majd el.

2. Kik legyenek a vezető testületben?

A vezetőket illetően Szász Jenő a legnépszerűbb(11,5%), 24-en írták be az ő nevét. Őt követi Tőkés László (9,6%) 20 jelöléssel. Szintén 20-an voltak, akik erre a kérdésre „nem tudom”-mal válaszoltak, 16-an (7,6%) pedig határozottan kijelentették, hogy olyanokat látnának szívesen a vezető testületben, akik most nem politizálnak, RMDSZ-es tisztségviselőket pedig egyáltalán nem. 14-en (6,7%) nevek említése nélkül azt nyilatkozták, hogy ez nem személyfüggő, hanem becsületes, hozzáértő emberek kellenek, akik a közügyet előbbre valónak tartják önös érdekeiknél („erkölcsileg feddhetetlen személyek”). Ugyanennyien gondolják azt, hogy fiatalokra van szükség. A sorban Markó Béla következik, 9-en írták be az ő nevét, azaz a megkérdezettek 4,3%-a. Őt követi Szilágyi Zsolt 3,8%-kal, 8-an szeretnék őt látni a vezetők közt.
Csapó József 6 jelölést kapott, ami 2,8%-ot tesz ki, ugyanennyien nevezték meg Sándor Krisztinát. Öt személy (2,4%) a Magyar Polgári Szövetség és a Székely Nemzeti Tanács soraiból szeretne vezetőket látni, és ugyanennyien akarnak elsősorban RMDSZ-eseket, illetve azt, hogy maradjanak a jelenleg kormányon levő magyar képviselők. 4–4 személy írta le Krizbai Imre és Orbán Viktor nevét (1,9%), míg 3–3 (1,4%) a Frunda Györgyét és a Toró T. Tiborét. Továbbá 2–2 személy gondolja, hogy politikailag vegyes vezetők kellenének, illetve azt, hogy szabad, ellenőrizhető választások döntsék majd el ezt a kérdést.
A következő 11 személy neve 2-szer fordul elő a 135 kérdőívben: Andrási Árpád, Árus Zsolt, Garda Dezső, Hantz Péter, Izsák Balázs, Mátis Jenő, Nagy Pál, Nagy Zsolt, Szabó László, Szabó Miklós, Tulit Attila. További megnevezett személyek: Antal Attila, Asztalos Ferenc, Asztalos Lehel, Bakk Miklós, Biró Béla, Bodó Géza, Borsos Géza, Demeter Zoltán, Dénes Emőke Katalin, Smaranda Enache, Farkas Csaba, Ferencz Csaba, Gazda Árpád, Gazda Zoltán, Katona Ádám, Kató Béla, Kelemen Hunor, Papp Előd, Sógor Csaba, Tabajdi Csaba, Tőkés András.

3. Milyen akciókra van szükség az autonómia kivívásához?

A megkérdezettek 22%-a, azaz 40 személy állítja, hogy erőteljesebb, egységes, tömeges, határozott, radikálisabb fellépésre, következetes, kitartó, céltudatos harcra van szükség. A folyamatos cselekvéshez kell tartozzanak a közösségi akciók, tüntetések, politikai és civil megmozdulások, illetve tüntetés a bukaresti parlament, kormány előtt.
A válaszadók 21%-a szerint ébresztőre, figyelemfelkeltésre, ismeretterjesztésre van szükség, mozgósítani kell a fiatalokat, az önrendelkezést népszerűsítő táborokat, bicikli- és gyalogtúrákat kell szervezni, sőt el kell kerekezni Bukarestbe, áttekerni Havasalföldön.
Harmadik helyen, azaz 17-en vannak azok, akik úgy érzik, összefogás, békesség, szeretet kell ahhoz, hogy autonómiánk legyen (9,3%). Vannak akik nem tudják, mit kellene tenni (8,2%). Szükség van a parlamenti munkára, képviseletre, az RMDSZ és a mi hozzáállásunkra, törvényekre (6%, azaz 11 megkérdezett szerint).
8-an (4,4%) úgy vélekednek, hogy fegyveres támadás, forradalom, vérontás nélkül nem lesz semmi. 3,8%-a úgy véli, hogy a párbeszéd, a szakemberek kerekasztala segítene. Szintén ugyanennyien a nagygyűlések, fórumok, a kikiáltás, illetve a gazdasági élet megerősítése, infrastruktúra fejlesztése mellett döntöttek. Hatan (3,3%) az aláírásgyűjtésben, a népszavazásban, négyen (2,2%) a nemzetközi lobbiban bíznak, míg három személy szerint (1,6%) kulturális rendezvényeket kellene szervezni.
Más vélekedések szerint csak egy érdekvédelemre van szükség, valamint mentalitásváltásra, propagandára, a sajtó megnyerésére. Egyszer fordultak elő a következő válaszok: szükség van megszorító intézkedésekre; a román nyelvtudásra; Székelyföld függetlenségét bizonyító akciókra; bármire a cél érdekében; arra, hogy több magyar gyermek szülessen; sztrájkra; ingyen sörre (!); arra, hogy megtagadjunk minden szolgáltatást a román állammal szemben, mert mi megélünk magunkra, s ők is tegyék ugyanezt; vagy éppen semmilyenre, mert nem lesz autonómia.

4. Ön szerint hány év múlva lesz területi autonómia Székelyföldön?

Az emberek meglepően derűlátóak, hiszen a harmadik kérdésre, miszerint hány év múlva lesz területi autonómia Székelyföldön, a legtöbben egy-két évre tippeltek (20,8%, azaz 28 személy). Eggyel kevesebben (20%) mondták, hogy öt-hat éven belül, míg 22-en (16,4%) azt, hogy tíz évnek kell eltelnie. 13 személy (9,7%) szerint elég lesz három-négy év, míg további 8 (5,9%) véleménye az, hogy talán 15–20 év múlva. Öten, azaz 3,7% azt állítja, hogy tőlünk függ, és nekünk is kell akarnunk. Ugyanennyien írták, hogy beláthatatlan időn belül vagy kívül. Végül 4–4 személy, egyenként 2,9% szerint ha hamar nem lesz, akkor soha, illetve segít majd az Európai Unió vagy valamiféle külső nyomás. Szintén négyen voltak teljesen borúlátóak, mondván, hogy soha nem lesz Székelyföld autonóm terület.
Egyéb véleményeket is olvashattunk: vannak, akik 25, 30–50, sőt 70 évet jósolnak. Egyesek szerint „attól függ, hogy mennyire tudjuk kiharcolni”. Más vélemények: már rég lehetne, ha nem veszítünk 16 évet; akkor lesz, amikor gazdaságilag már nem lesz fontos, h. ki hogyan él. Két személy úgy véli, hogy még megéri ezért harcolni. Sajnos volt, aki azt mondta, hogy ha így követeljük, soha nem fogunk önrendelkezni.

5. Ön hogyan győzné meg a székelyföldi román közösséget az autonómia szükségességéről?

A negyedik kérdésre is meglehetősen sokféle válasz született. 27 személy (19%) úgy győzné meg a székelyföldi románokat az autonómia szükségességéről, hogy rávilágítana az előnyeikre, arra, hogy nem lesznek kizárva az autonóm területről. Azzal érvelnének, hogy mindenkinek jó lesz, helyben maradna az adójuk, jobban élnének, Bukarest nem vinné el a 80%-át a befizetett adóknak. Az érvek mellett működő példákat sorolnának, lásd Dél-Tirol, Katalónia, stb.
18-an, azaz a megkérdezettek 12,7%-a hisz a párbeszédek, a tárgyalások erejében. 14 személy (9,9%) szerint anyagi, pragmatikus, európai, történelmi érvek, cselekedetek szükségesek, viszont ugyanennyien úgy gondolják, hogy a románokat nehéz, sőt lehetetlen meggyőzni. 7,8%-a, 11 személy „nem tudom”-mal válaszolt. 9-en (6,3%) gazdasági indokokkal győznék meg őket, míg eggyel kevesebben, 5,6% statisztikát készítene arról, hogy mennyivel jobb lenne. Fontosnak tartják a reklámot, a népszerűsítő kampányt, kiemelve a televízió szerepét, illetve röpcédulákat szórnának az autonómiával kapcsolatosan.
Erőszakkal, fejszével, bottal kell fellépni, állítják haton, vagyis 4,2%. 5–5 személy véleménye szerint először saját magunkat kell meggyőzni, a magyarokat, és másodszor is! („a baszkok sem kérdezték a spanyolokat”), illetve újratanítani a románoknak a történelmüket (3,5%). Négyen voltak, akik hazaküldenék őket, de ha nem mennek, „akkor húzzák meg magukat, legyenek csendben”. 3–3 (2,1%)megkérdezett írta be, hogy a székelyföldi románokat nem kell győzködni, hiszen nekünk alkotmányos jogunk ez, illetve valamikor a románság is ugyanezt akarta.
További válaszok idézve a kérdőívből: már rég el kellett volna kezdeni; nem győzködni kell őket, hanem drasztikusan bevezetni az autonómiát; nincs szükség a meggyőző erőre, hisz ők is szeretnék, jó itt nekik; a román sajtóképviseletet kell meggyőzni; ugyanazokkal az érvekkel kell előállni, mint a magyarok esetében; tudatosítani: a székely egy nemzet; a világ magyarjai fogjanak össze, évente 3–5 magyar osztályt kell indítani Marosvásárhelyen, Kolozsváron.

6. Mit tett Ön eddig az autonómia megvalósításáért?

Az utolsó kérdés azt firtatta, hogy ki mit tett eddig az autonómia megvalósításáért. Sajnos erre a legtöbben, 37-en (23%) azt válaszolták, hogy semmit vagy még semmit. 22-en (13,7%) vallották, hogy igyekeztek felhívni a figyelmet a fontosságára, népszerűsítették, míg 18-an (11,2%) tettek már egy keveset, figyelemmel kísérik az eseményeket, drukkolnak.
15 személy rendezvényeken vett részt, a székelyudvarhelyi és a ditrói gyűléseken (9,3%), a megkérdezettek 8,7%-a pedig kerékpározott az önrendelkezésért, és torkaszakadtából kiabálta, hogy Autonómiát Székelyföldnek! 8%-a azt válaszolta, hogy politikai téren cselekedtek (MPSZ, SZNT, EMNT), a népszavazás kiírását támogatták, valamint aláírásokat gyűjtöttek. 5%, azaz 8 személy lelkileg támogatja, imádkozik, álmodozik róla. A válaszadók 3,7%-a fogadta a kerékpározókat, és ezt az autonómia megvalósításáért tette, míg 3% nyilvános vitákon szólalt fel. Amire kértek, megtettem, közmunkáztam – diktálta be 4 személy (2,5%), míg hárman azt mondták, nem sorolják fel, hogy már mennyit tettek, mert nem férne ki, minden szférát megmozgattak (1,8%). Akad, aki egyénileg lázad, védi a személyes autonómiáját, karszalagot hord, segíti a mentalitásváltást, olvasott róla, Tekerj rá! plakátokat ragasztott, a román kollégáit próbálta meggyőzni, unokáit felkészítette, tanulmányt írt az autonómiáról stb., vagy van aki titokként kezeli, amit eddig cselekedett. „Nem sokat, mert a tanácsból kirúgtak a számért, az igazságért” – válaszolta egyik személy.

A kérdéseket gondolatébresztőnek szántuk. Célunk az volt, hogy az autonómiáról már korábban elindított társadalmi párbeszédet új elemekkel bővítsük. Nem elég általánosságokban beszélni az autonómiáról, hanem mielőbb el kell kezdeni a konkrét elképzelések leírását, egyeztetését. A majdani fővárosra, illetve politikai vezetőségre vonatkozó kérdésünk lehet, hogy korainak tűnik, ám ezekről is mielőbb nyilvánosan kell beszélni. Fel kell készülni a konkrét kérdésekre adandó konkrét válaszokkal, melyek még hosszas tárgyalások témái lesznek.

Dénes Emőke Katalin
irodavezető, Magyar Ifjúsági Tanács

106 válasz: “5 kérdés, 135 válasz”

 1. paphjan

  A papok maradjanak a szószékkel (Tőkés László).
  Orbán az óta látott fenyőfát mióta Tusnádra jár politizálni!

 2. Kovács Szilamér

  A pár kakukktojásra hívnám fel a figyelmet.

  Tőkés László, Szilágyi Zsolt, Orbán Viktor, Frunda György neve a vezetőtestület kapcsán azt jelzi, hogy a területi autonómia és a kultúrális autonómia fogalma még mindig össze van mosódva az emberek fejében. Tehát ezen a ponton is helyre kell tenni a dolgokat.

  Háromszék, Hargita, Maros képviselői foglalkozzanak a területi autonómiával, a szorványbeliek pedig a kulturális autonómiával. Természetesen repülővel együtt is utazhatnak, ha Strasbourgba készülnek.

  A székelyember nem szereti ha a szomszéd kapálja a pityókáját. Neki is van két keze, esze még több.

  Ez egy politikai tézis. Van aki tudomást vesz róla, van aki megüti a könyökét.

  Paphjani, Tusványos népe Orbánt és Tőkést görcsoldóként szedi.

  Neked azonban első ránézésre, napi 3×1 nyugtatót ajánlanék. De kezdheted egy gyönyörű nővel is.

 3. Kovács Szilamér

  Még egy link az autonómiához:

  http://www.3szek.ro/nd.php?name=Oldal&id=34886

 4. Bedő Attila

  Üdv,

  Szilamér:
  „A székelyember nem szereti ha a szomszéd kapálja a pityókáját. Neki is van két keze, esze még több.”

  Szép mondat, de vannak vele problémák:
  - a székelyemberednek egyértelmű nemzettudata sincs, hol magyarnak, hol székelynek, hol székelymagyarnak vallja magát; persze ennek függvényében választja a felségjeleit is

  - a székelyembered egy háború vesztese mai napig, de úgy viselkedik, mintha nyertese lenne: a szomszéd, gyarmatosító, betolakodó, jövevény, büdös, kultúrahiányos idegen, akivel még kommunikálni sem nagyon érdemes

  - igazából az sem egyértelmű, hogy mi is az a pityóka, és hol is az a pityókaföld, amit egyedül szeretne kapálni

  - ami meg az „esze még több”-et illeti: én inkább úgy jellemzem a népemet, mint aki az ostobaságig keményfejű, szemellenzős, az egészségesnél büszkébb népség (ha már feltétlenül általánosítani akarunk, de nem-székely barátaimnak jobban szeretek mikrotörténeteket mondani a székelyeimről)

  Más: évtizeddel ezelőtt úgy láttam, hogy a székely szentnek tartja Székelyföldet, annak mesés történetét szívesen adja elő sajátjainak és idegeneknek egyaránt. Az utóbbi két évben ilyet nem láttam :-(

  tisztelettel

 5. Kovács Szilamér

  Szintén üdv, Attila

  Az valóban igaz, hogy csak mikrotörténetekkel lehet jellemezni a székelyt. És hogy ritkán tudja definiálni saját magát. A székely identitás kérdése valószínűleg egyértelműbb volt a középkorban, a fejedelemségek idején úgyszintén. Amikor még életben volt az ún. “székely jog”.

  Bécs ügyesen elvette tőlünk. A kommunizmus pedig majdhogynem kitörölte fejünkből. A szájhagyománynak pedig nehéz törvénycikkelyeket megörizni. Szóval régen a székely jog szabott keretet és adott tartalmat a “székely” szónak.

  Napjainkban már csak az értelmiségi tudhatja, hogy mi a székely, azok közül is az a kevés, aki ilyen irányú irodalmat olvas. E tekintetben ajánlom a Székelyföld lap tanulmányait.

  Továbbá lélekben él a székely és virtusban. Pl. Csíksomlyó népe lelkileg székely.

  Saját definicióm szerint a székelyt a magyartól, lélekereje, jókedve, netán örültsége, ellszántsága, munkabírása különbözteti meg.

  Az írek majdhogynem elfelejtették kúltúrájukat, néphagyományukat és elözönlötték Amerikát, aztán egyszercsak az otthonmaradt mag, aki a rostán fennakadt, rátalált saját elfelejtett értékeire és a mai Írország önmagáért beszél.

  Székely ész még mindig termelődik bőven, egy a baj, hogy a nagyváros és pénz (Kolozsvár, Temesvár) elvonzza.

  Következésképpen, az erdélyi nagyvárosok magyarjait tulajdonképpen a második, harmadik generációs elszékelytelenedett székely-magyarok adják. Amint Amerika második generációs székelyei, kínaijai már kiköpött amerikaiak lélekben és gondolkodásban.

  Konklúzió, a gyermeket meg kell tanítani járni, az értelmiség felelősége, hogy az elfelejtett tudást újravisszatanítsa a népnek. Ezt természetesen nem egy RMDSZ-szerű politikai torzszülött, hanem egy KALOT jellegű népfőiskola-hálózat tudja levezényelni.

  Ugyancsak tisztelettel, KSz.

 6. Hippie

  Walking in the presence of gaitns here. Cool thinking all around!

 7. trtnecyzcoc

  uxjZpn omtaemjakbud

 8. yzrouzptqyl

  uZrvNb upuejreygkgt

 9. TATEDanielle34

  I guess that to get the home loans from banks you should present a firm reason. But, one time I have received a student loan, because I was willing to buy a bike.

 10. loans

  I received 1 st business loans when I was 20 and it helped my business a lot. But, I require the commercial loan over again.

 11. cheap car insurance

  Thank you Maryam for such lovely comments. My house is always a bit neglected because I am just so busy doing everyone elses homes = I often take home all the left over pieces from the shop!! The one thing I do love is fine art so I am lucky to have a small collection of beautiful paintings and some beautiful French Antique furniture which I treasure very much. But the cushions and couches can change from one week to the next. My friends often come to my home and say wow it’s completely different to last time I was here!! I look forward to receiving your PO Box so I can get the beautiful book off to you!Anna

 12. insurance auto

  We tend to book with the right agent for the right resort. We also tend to book about 6 months out once we are sure we have the time off work set up. For our trips we now use an agent that books groups and go with them as well. Why? nothing more fun then a party with 100+ of your friends.Our experience and that of our kids (adults) Sandals, great for sitting on the beach and enjoying the sun for a few days then use it to go on the tours around the island (budget for this). Breezes, older teenagers/adults, lots of great fun things happening right there on the resort grounds as well as the soaking up the sun. Hedonism, you never leave the resort as the party goes till the weeeee hours of the morning and it takes most of the day to recover and get ready for the nights theme. Adult only WILD PARTY.So pick your style of resort before you book, read the trip reports about the resorts your thinking of going to before you put money down. Remember to read the “bad” reports. We found reading two bad reports about Hedonism that it was the right place for US, no kids, wild adult fun, great staff and 90% of the ppl who go there go back. Hope that helps.

 13. new york car insurance

  New generation of dragons… Great painting - as always! I love your style so much.I ´m just starting with watercolors and I´m not sure whether I use them technically correctly… But I like this medium so much, especially when one - like you :) ) - knows how to use it…Have a beautiful day! New generation of dragons… Great painting - as always! I love your style so much.I ´m just starting with watercolors and I´m not sure whether I use them technically correctly… But I like this medium so much, especially when one - like you :) ) - knows how to use it…Have a beautiful day!

 14. new jersey car insurance

  New generation of dragons… Great painting - as always! I love your style so much.I ´m just starting with watercolors and I´m not sure whether I use them technically correctly… But I like this medium so much, especially when one - like you :) ) - knows how to use it…Have a beautiful day! Szia Andrea, gondolom antibiotikumoztok, de mellé jó lehet egy kis homeopátia is, ezt találtam: Homeopátiás szerek közül leggyakrabban a Belladonnát javasolhatjuk a skarlát kezelésére, ha meleg, piros, érdes bőrt, vérbő torokképleteket látunk. Adjuk 9CH-ban, kétóránként. Az Apis adható magában vagy Belladonnával váltakozva, ha a magas lázzal együtt a jellegzetes kiütések megjelennek és a beteg nem szomjas. Erős fejfájása lehet és valamennyi tünete hidegre javul.A hámlási időszakban Arsenicum albumot és iodatumot adhatunk 9CH-ban naponta kétszer. Hátha használ valamit. Jobbulást! Krisztina

 15. cheap auto insurance quotes in massachusetts

  Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 16. cialis side effects

  Articles like this make life so much simpler.

 17. auto insurance viking

  I wanted to spend a minute to thank you for this.

 18. cheap online auto insurance

  Economies are in dire straits, but I can count on this!

 19. term insurance cheap life

  My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

 20. cheap car insurance for new jersey drivers

  Got it! Thanks a lot again for helping me out!

 21. car insurance in mass

  I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 22. auto insurance quote pa

  That’s the smart thinking we could all benefit from.

 23. Georgia car insurance convictions

  That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

 24. viagra

  Finding this post has solved my problem

 25. online masters degree

  Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 26. online auto insurance quotes

  Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

 27. kotak life insurance

  Thinking like that is really amazing

 28. generic levitra

  Yo, that’s what’s up truthfully.

 29. cheapest auto insurance

  As Charlie Sheen says, this article is “WINNING!”

 30. insurance quotes

  You’re the one with the brains here. I’m watching for your posts.

 31. auto insurance online free quote

  There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 32. payday loans

  rzecfp http://paydayloansukpqd.co.uk/ payday loans

 33. inexspensive auto insurance

  Smart thinking - a clever way of looking at it.

 34. the cheapest auto insurance in usa

  This article is a home run, pure and simple!

 35. college degree online

  Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 36. car insurance quotes Oklahoma, Seminole

  Your cranium must be protecting some very valuable brains.

 37. payday loans

  usokpfj http://paydayloansukcxc.co.uk/ payday loans

 38. pay day loan

  mafijcx http://paydayloansusapqj.com/ pay day loan

 39. medicare insurance co

  I reckon you are quite dead on with that.

 40. insureyourcaronline.com

  God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

 41. auto insurance quotes

  Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 42. buy viagra on line

  You’ve really impressed me with that answer!

 43. get more

  gisfwtbz http://paydayloansusapla.com/ get more

 44. online blackjack money

  There is a critical shortage of informative articles like this.

 45. share

  That\’s way the bestest answer so far!

 46. navigate to this site

  kqhbquwr http://paydayloansusaplc.com/ navigate to this site

 47. no fax payday loans

  psvgll http://paydayloansusaplg.com/ no fax payday loans

 48. cheap car insurance nj

  That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

 49. www.startsavingoninsurance.com

  We need a lot more insights like this!

 50. insureyourcaronline.com

  Essays like this are so important to broadening people’s horizons.

 51. generic cialis cheap

  At last! Someone who understands! Thanks for posting!

 52. buy cialis on line

  I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 53. payday loans

  pmniha http://paydayloansusaplh.com/ payday loans

 54. fluoxetine sale

  AFAIC that\’s the best answer so far!

 55. inexpensive individual health insurance

  I read your post and wished I was good enough to write it

 56. illinois health insurance quotes

  This is a most useful contribution to the debate

 57. try this website

  rvguphf http://paydayloansusapra.com/ try this website

 58. graded benefit whole life insurance

  Wow! Great thinking! JK

 59. payday loans

  urcdtqwv http://paydayloansbsd.com/ payday loans

 60. insurance health life &

  Ab fab my goodly man.

 61. quickquid

  znlaymmz http://paydayloansukprh.co.uk/ quickquid

 62. cialis

  qbpktz http://buycialisffd.com/ cialis

 63. payday loans

  ruymnycq http://paydayloansith.com/ payday loans

 64. kgdhgygl

  rjvppc

 65. hello

  zlpwzjb rsibkdrn

 66. loans with bad credit

  lnyfwqhz http://paydayloansiti.com/ loans with bad credit

 67. loans for people with bad credit

  gyaxyml loans for people with bad credit

 68. money mutual

  uaxfihv money mutual

 69. money mutual funds

  pvpmpgd money mutual funds

 70. online loans same day

  zsbdkgr online loans same day

 71. UGG Boots Günstig

  MIT » Blog Archive » 5 kérdés, 135 válasz

 72. easy payday loans

  ixyqxuxm easy payday loans

 73. spot loan

  jtsjom spot loan

 74. payday loans

  oxzmbso payday loans

 75. money mutual

  scwbpxql money mutual

 76. money mutual

  odtjjmi money mutual

 77. payday loans

  rlyxvvbl payday loans

 78. payday loans

  kmdfgog payday loans

 79. payday loans

  psivstg payday loans

 80. payday loans

  izvsun payday loans

 81. payday loans

  nkrburwt payday loans

 82. payday loans

  hezurqk payday loans

 83. payday loans

  zjjskhzn payday loans

 84. payday loans

  yvmydy payday loans

 85. buy cialis online

  vwkiajdw buy cialis online

 86. payday loans

  wlqnfkgi payday loans

 87. tramadol

  mpkkeogh tramadol

 88. payday loans

  rkvjbbcq payday loans

 89. payday loans

  hixfmjzb payday loans

 90. viagra

  cdsdsy viagra

 91. viagra online

  jwlqkfk viagra online

 92. generic cheap viagra online

  tvkjvxsm generic cheap viagra online

 93. payday loans

  musqbzpf payday loans

 94. buy cialis online

  xlomxsd buy cialis online

 95. how to order viagra

  gfswnrq how to order viagra

 96. generic viagra

  vesxmfrw generic viagra

 97. klonopin

  qyhwgi klonopin

 98. payday loans

  ejhdvpc payday loans

 99. payday loans

  dxswwvy payday loans

 100. payday loans

  ewglkrw payday loans

 101. payday loan

  wxdfswq payday loan

 102. generic viagra

  vphneqtb generic viagra

 103. payday loans

  nqodtf payday loans

 104. no fax payday loans

  ofiafjn no fax payday loans

 105. fast payday loans

  wmhqkcoq fast payday loans

 106. frankrig VM trøje

  Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once again.

Válasz